+48 85 661 09 33

INSTYTUCJE
URZĄD DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW
 • Koszykowa 16
 • 00-564 Warszawa
 • Tel. 22 60 175 14

Urząd, zapewniający kompleksową i profesjonalną obsługę w zakresie legalizacji pobytu i udzielania ochrony cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na stronie Urzędu można odnaleźć odpowiedzi na liczne pytania dotyczące tak kwestii prawnych, jak i bytowych. Są tam także dostępne wzory wniosków, potrzebnych w procesie legalizacji pobytu.

www.udsc.gov.pl
URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
 • ul. Słonimska 1
 • 15-950 Białystok
 • Tel. 85 869 60 00
 • Fax. 85 869 62 09

Urząd, w którym cudzoziemiec, po przyjeździe do Białegostoku, może zameldować się na pobyt czasowy (do i powyżej 3 miesięcy).  Jeżeli student mieszka w akademiku, meldunku dokonuje osoba odpowiedzialna z administracji akademika. Tu także, po zameldowaniu, rozpoczyna się proces nadania obcokrajowcowi nr PESEL.

www.bialystok.pl
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU
 • Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
 • ul. Mickiewicza 3
 • 15-213 Białystok
 • Tel. 85 743 93 80
 • Fax. 85 743 94 44

Jest to Urząd, w którym obcokrajowiec może dopełnić formalności związanych z otrzymaniem zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się, czy znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące procesu legalizacji pobytu. 

www.bialystok.uw.gov.pl/puwmcms
NFZ ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU
 • ul. Pałacowa 3
 • 15-042 Białystok
 • Tel. 85 745 95 00 / Fax. 85 745 95 39
 • Infolinia: 85 745 95 77

W oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia można dopełnić formalności, związanych z wykupieniem ubezpieczenia dobrowolnego, jak również uzyskać odpowiedzi na pytania w dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego, którego posiadanie jest niezbędne m.in. do ubiegania się o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony.

www.nfz-bialystok.pl
BIURO UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ
 • ul. Ogrodowa 28/30
 • 00-896 Warszawa
 • Tel. 22 826-74-34
 • Fax. 22 826-28-23

Strona internetowa Biura dostarcza wszelkich niezbędnych informacji dotyczących warunków kształcenia obcokrajowców w Polsce, dostępnych wymian międzynarodowych i innych programów stypendialnych, tak dla polskich, jak i zagranicznych studentów.

.

www.buwiwm.edu.pl
ZUS BIAŁYSTOK
 • ul. Młynowa 29
 • 15-404 Białystok
 • Tel. 85 748 69 00
 • Fax. 85 748 64 66

Urząd nadzoruje kwestie związane z ubezpieczeniem zdrowotnym, jak z innymi rodzajami ubezpieczenia. ZUS m.in. ustala wysokość opłacanej składki, czy też podaje nr konta, na które osoba powinna wpłacać daną należność.

www.zus.pl
KONSULAT GENERALNY BIAŁORUSI W BIAŁYMSTOKU
 • ul. Elektryczna 9
 • 15-080 Białystok
 • Tel. 85 664 99 40, 85 744 55 01
www.poland.mfa.gov.by
KONSULAT GENERALNY UKRAINY W LUBLINIE
 • ul. 3 Maja 14
 • 20-078 Lublin
 • Tel. 81 531 88 89
 • Fax. 81 531 88 88
www.lublin.mfa.gov.ua
AMBASADA FEDERACJI ROSYJSKIEJ W WARSZAWIE
 • ul. Belwederska 49
 • Warszawa 00-761
 • Tel. 22 621 3453
 • Fax. 22 625 3016
www.rusemb.pl