+48 85 661 09 33

Komunikacja rowerowa

BiKeR

BiKeR – Białostocka Komunikacja Rowerowa jest alternatywnym środkiem transportu, umożliwiającym szybkie poruszanie się po naszym mieście. Rowery miejskie są dostępne od 1 kwietnia do 30 listopada każdego roku. Rowerzyści miejscy BiKeR mają do dyspozycji 50 stacji i 540 rowerów. Każda osoba, która chce skorzystać z komunikacji rowerowej po raz pierwszy, powinna dokonać opłaty inicjacyjnej w wysokości 10 zł.

Cennik

Klienci Białostockiej Komunikacji Miejskiejposiadający zakodowany i ważny dowolny imienny bilet okresowy lub bilet wieloprzejazdowy ważny w I strefie taryfowej (strefa B)

od 0 do 30 minuty 0 zł
od 31 do 60 minuty 1 zł
Druga godzina 2 zł
Każda następna godzina 4 zł

Pozostali kliencinieposiadający ważnego dowolnego imiennego biletu okresowego lub biletu wieloprzejazdowego ważnego w I strefie taryfowej (strefa B)

od 0 do 20 minuty 0 zł
od 21 do 60 minuty 1 zł
Druga godzina 3 zł
Każda następna godzina 5 zł